Internetový kurz účetnictví
od společnosti DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o.

AKTUÁLNÍ PRO ROK 2016

Internetový kurz účetnictví je finančně nenáročnou, avšak velmi efektivní metodou, jak rychle získat potřebné znalosti pro pracovní pozici účetní, fakturant, finanční referent, asistent daňového poradce, ekonom a další. To vše po internetu z pohodlí Vašeho domova. Tento kurz je vhodný i pro podnikatele–živnostníky a dále pro studenty k zopakování učiva nebo pro přípravu na zkoušku z účetnictví.

Kurz je aktuální pro rok 2016. Obsahuje změny, které od 1.1.2016 přinesla novela zákona o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.) a novela vyhlášky pro podnikatele (vyhl. č. 500/2002 Sb.), tj. rozdělení účetních jednotek do 4 kategorií, zavedení jednoduchého účetnictví, změny ve směrné účtové osnově, rozvaze i výkazu zisku a ztráty atd. Výklad je rozšířen o další účetní výkazy (přehled o peněžních tocích = cash flow, přehled o změnách vlastního kapitálu, výroční zpráva, zpráva o vztazích, přehled o příjmech a výdajích, přehled o majetku a závazcích). Další novinky jsou např. v oblasti DPH, kde od 1.1.2016 platí nový výkaz tzv. kontrolní hlášení.

Hlavní předností kurzu účetnictví po internetu oproti "klasické" výuce v učebně je Vaše individuální tempo, čas a místo učení. Neztrácejte čas cestováním do místa, kde probíhá výuka. Zanedbatelná není ani únava a vysílení z neúměrně dlouhých, neefektivních a rozvláčných hodin klasických kurzů, kdy se látka opakuje v pomalém sledu stále dokola, a to jen proto, aby se naplnila kvóta odučených hodin. Není divu, že za takových okolností téměř 1/3 uchazečů předčasně ukončí docházku a hledá možnost, jak uvedené učivo zvládnout jiným, efektivnějším způsobem. Jako ideální varianta se potvrzuje individuální studium látky pomocí e-kurzu účetnictví. V pohodlí domova nebo v kteroukoliv vhodnou volnou chvíli tak můžete pracovat na svém vzdělávání a přitom stále budete pod dohledem lektora. Součástí každé lekce kurzu je možnost zaslat lektorovi dotaz k učivu dané lekce.

Kurz je sestavený tak, aby se naučili účtovat i lidé, kteří dosud s účetnictvím nemají žádné zkušenosti. Účetnictví je probíráno od samých základů a principů, na kterých je účetnictví založeno. Postupně jsou rozebírány jednotlivé účtové třídy, připojena je celá řada příkladů účtování, ukázky daňových přiznání, výpočtů mezd a vyplnění účetních výkazů. Kurz je zakončen komplexním příkladem, který simuluje účtování jednotlivých účetních případů v průběhu roku, následuje vyplnění daňového přiznání, vypočtení daně z příjmů a sestavení ročních účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

E-kurz účetnictví Vám nabízí:
  • výuku účetnictví a daňové evidence po internetu, praktické zvládnutí účetních operací včetně inventarizace, účetní závěrky a vyhotovení ročních účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu, výroční zprávy, zprávy o vztazích, přehledu o příjmech a výdajích, přehledu o majetku a závazcích)
  • orientaci v soustavě daní a v daňových přiznáních (daň z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, silniční daň, daň z nemovitých věcí, zákon o rezervách atd.)
  • e-kurz Vás naučí zpracovat a zaúčtovat mzdy a poskytne Vám přehled měsíčních i ročních výkazů, které se předkládají na správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu
  • výuka je doplněna praktickými příklady, ukázkami účetních výkazů a daňových přiznání
 

Kurz obsahuje 8 lekcí a 60 příloh. Na konci každé lekce je připraven k procvičení znalostní test.

Celé studium je zakončeno závěrečným příkladem, který prakticky ověří Vaše nabyté znalosti. Prověří se tím nejen znalost účetních postupů a zaúčtování jednotlivých případů, ale také schopnost správně vyplnit daňové přiznání a roční účetní výkazy.

E-kurz účetnictví Vás bezpečně provede všemi zákoutími a nástrahami, které vedou ke zvládnutí problematiky tak důležité a žádané v mnoha zaměstnáních, jako je znalost a především aplikace účetnictví v praxi. Všichni víme, jak velmi záleží na způsobu podání učiva, a proto je při výuce kladen velký důraz na praktické uplatnění, kdy Vám tento způsob výuky může nahradit i několik let praxe v oboru. Osnova e-kurzu vás povede v dokonalém systému návazností a s nutnou zpětnou vazbou a kontrolou od lektora, který má dlouholetou praxi právě v tomto oboru. Toto účinné a přehledné uspořádání učiva je výsledkem dlouholetých zkušeností týmu autorů vedeného Mgr. Hanou Zouzalovou.

Postaráno o Vás bude i do budoucna - každý účastník má po absolvování kurzu nárok na 1 hodinu účetní konzultace (v ceně 800,- Kč) s lektorem ZDARMA. I po vyčerpání tohoto bonusu jsme připraveni Vám kdykoliv pomoci (další případné konzultační hodiny jsou již zpoplatněny).