Internetový kurz účetnictví
od společnosti DANĚ & ÚČETNICTVÍ Praha s.r.o.

AKTUÁLNÍ JIŽ NA ROK 2022

Internetový kurz účetnictví je finančně nenáročnou, avšak velmi efektivní metodou, jak rychle získat potřebné znalosti pro pracovní pozici účetní, fakturant, finanční referent, asistent daňového poradce, ekonom a další. To vše po internetu z pohodlí Vašeho domova. Tento kurz je vhodný i pro podnikatele–živnostníky a dále pro studenty k zopakování učiva nebo pro přípravu na zkoušku z účetnictví.

Hlavní předností kurzu účetnictví po internetu oproti "klasické" výuce v učebně je Vaše individuální tempo, čas a místo učení. Neztrácejte čas cestováním do místa, kde probíhá výuka. Zanedbatelná není ani únava a vysílení z neúměrně dlouhých, neefektivních a rozvláčných hodin klasických kurzů, kdy se látka opakuje v pomalém sledu stále dokola, a to jen proto, aby se naplnila kvóta odučených hodin. Není divu, že za takových okolností mnozí z uchazečů předčasně ukončí docházku a hledá možnost, jak uvedené učivo zvládnout jiným, efektivnějším způsobem. Jako ideální varianta se potvrzuje individuální studium látky pomocí Internetového kurzu účetnictví. V pohodlí domova nebo v kteroukoliv vhodnou volnou chvíli tak můžete pracovat na svém vzdělávání a přitom stále budete pod dohledem lektora. Součástí každé lekce kurzu je možnost zdarma zaslat lektorovi dotaz k učivu dané lekce.

Kurz je sestavený tak, aby se naučili účtovat i lidé, kteří dosud s účetnictvím nemají žádné zkušenosti. Účetnictví je probíráno od samých základů a principů, na kterých je účetnictví založeno.

Kurz je zaměřen na účetnictví pro podnikatelské subjekty, tj. zejména právnické a fyzické osoby, které jsou podnikateli (účtující podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.), daňovou evidenci a jednoduché účetnictví. Kurz obsahuje 8 lekcí a 70 příloh. Už od první lekce jsou uváděny příklady účetních operací (tedy zaúčtování na jednotlivé účty), postupně je vysvětleno, na jakých principech je toto účtování postaveno, z jakého důvodu je na určitých účtech účtováno na stranu aktiv, na jiných účtech na stranu pasiv, a jak se to celkově projeví v rozvaze i účtu zisků a ztrát. V lekcích jsou postupně probrány jednotlivé účtové třídy, ke každé je uveden dostatek příkladů účtování na účtech, aby bylo vidět, jakým způsobem se daný účet používá.

Ke každé lekci máte možnost zdarma zaslat lektorovi dotaz k učivu dané lekce. Na konci každé lekce je připraven k procvičení znalostní test. Dále je na konci 4. lekce příklad, ve kterém je názorně ukázáno, jaké informace (účetní pohyby) je možné vyčíst z obratové předvahy. Na konci 6. lekce je samostatný příklad s účtováním.

Celé studium je v 8. lekci zakončeno závěrečným komplexním příkladem, který prakticky ověří Vaše nabyté znalosti. Prověří se tím nejen znalost účetních postupů a zaúčtování jednotlivých případů, ale také schopnost správně vyplnit daňové přiznání a roční účetní výkazy. Tento závěrečný příklad simuluje účtování jednotlivých účetních případů v průběhu roku, následuje vyplnění daňového přiznání, vypočtení daně z příjmů a sestavení ročních účetních výkazů rozvahy a výkazu zisku a ztráty.

Internetový kurz účetnictví Vám nabízí:
  • výuku účetnictví a daňové evidence po internetu, praktické zvládnutí účetních operací včetně inventarizace, účetní závěrky a vyhotovení ročních účetních výkazů (rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy, přehledu o peněžních tocích, přehledu o změnách vlastního kapitálu, výroční zprávy, zprávy o vztazích, přehledu o příjmech a výdajích, přehledu o majetku a závazcích)
  • orientaci v soustavě daní a v daňových přiznáních (daň z příjmů fyzických i právnických osob, DPH, silniční daň, zákon o rezervách atd.)
  • kurz Vás naučí zpracovat a zaúčtovat mzdy a poskytne Vám přehled měsíčních i ročních výkazů, které se předkládají na správě sociálního zabezpečení, zdravotních pojišťovnách a finančním úřadu
  • výuka je doplněna praktickými příklady, ukázkami účetních výkazů a daňových přiznání
  • ke každé lekci zdarma dotaz lektorovi
 

Internetový kurz účetnictví Vás bezpečně provede všemi zákoutími a nástrahami, které vedou ke zvládnutí problematiky tak důležité a žádané v mnoha zaměstnáních, jako je znalost a především aplikace účetnictví v praxi. Všichni víme, jak velmi záleží na způsobu podání učiva, a proto je při výuce kladen velký důraz na praktické uplatnění, kdy Vám tento způsob výuky může nahradit i několik let praxe v oboru. Osnova kurzu vás povede v dokonalém systému návazností a s nutnou zpětnou vazbou a kontrolou od lektora, který má dlouholetou praxi právě v tomto oboru. Toto účinné a přehledné uspořádání učiva je výsledkem dlouholetých zkušeností týmu autorů vedeného daňovou poradkyní JUDr. Hanou Zouzalovou.

Postaráno o Vás bude i do budoucna - každý účastník kurzu má nárok na 1 hodinu účetní a daňové konzultace s lektorem ZDARMA týkající se učiva lekcí (běžná cena konzultace mimo tento kurz je 1.200,- Kč/hod.). I po vyčerpání tohoto bonusu jsme připraveni Vám kdykoliv pomoci (další případné konzultační hodiny jsou již zpoplatněny).